YYFC

抢位推荐

  1. 创作灵感

这首《想家》,权振东以他深厚唱功的陈辉,注入浓郁情感的力量,人声间隙,吉他扫弦,由慢板的呢喃发酵成想家的呐喊,翻腾起内心深处的强烈共鸣。

  1. 歌词

想家
作词:权振东
作曲:权振东
我看见树叶开始缓缓的下落
我看见青草学它开始变很丑
我看见一个孩子牵妈妈得手
我看见 我看见
我发现时间像个野马在奔跑
我发现失眠学它变有些顽固
我发现我总是抬着头看着宇宙
我发现 我发现

我看见我自己在流泪
我总是压抑那些诚实的念头
我总是故让自己看上去很忙
我总是以为有了钱才不心愧
我总是 骗自己

我看见我自己在流泪

我发现我自己在哭泣
哭泣
哭泣
哭泣

我发现我自己在逃避

我承认我自己好想家
想家
我承认我自己好想家

我承认我自己好想家

我承认我自己好想家

我承认我自己好想家

我承认我自己好想家